Ketua Sektor Pendidikan Islam

Nama

Jawatan

E-mel

Telefon

Fazilah binti Mat

Ketua Sektor

-

04-7404007

 

Unit Pengurusan Pendidikan Islam
Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama
Unit Operasi Dakwah dan Syiar Islam