Bestarinet ialah akronim yang merujuk kepada projek perkhidmatan capaian Internet di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.

Penjelasan Kepada Garis Panduan Perlaksanaan 1Bestarinet.

 

Unit bertanggungjawab  : Unit Teknikal