Semua pegawai dikehendaki membuat Perisytiharan Harta apabila:
            - Dilantik ke dalam Perkhidmatan Awam
            - Dikehendaki oleh Kerajaan
            - Memperolehi harta tambahan / melupuskan harta
            - Semua pegawai dikehendaki membuat perisytiharan harta sekurang-kurangnya sekali  
              dalam tempoh 5 tahun
            - Sekiranya dalam tempoh tersebut pegawai tidak memperolehi apa-apa harta tambahan  
              atau melupuskan harta,pegawai perlu membuat pengakuan mengenainya.
 
Unit Bertanggungjawab : HRMIS