Tidak boleh. SAPS hanya digunakan oleh sekolah-sekolah KPM sahaja.